تیم‌ها
نام سرپرست فنی موسسه وضعیت حضور
Persian gulf نسترن هاشمی دبیرستان فرزانگان یک در دست بررسی
ققنوس آیدا ریحانی دبیرستان فرزانگان یک در دست بررسی
RTF5 مریم لیاقت فرزانگان ۵ در دست بررسی

فوتبالیست وزن آزاد

تا برگزاری مسابقات
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه


پوستر
Apycom jQuery Menus